Rezerwacje i płatności

Rezerwacje zakwaterowania są przyjmowane on-line oraz drogą elektroniczną (e-mailem). Aby zarezerwować usługę należy wpłacić zaliczkę (zależnie od wybranego sposobu płacenia). Niezwrotna zaliczka płatna jest przelewem w polskich złotych lub euro albo w funtach szterlingach na konto firmowe Adriatyka.pl. Resztę należy zapłacić w euro, na miejscu w dniu zakwaterowania się w obiekcie (jeśli nie zostało to określone inaczej).

Istnieją trzy sposoby płatności za rezerwacje.

1. do 25% ceny usługi wynajmu po zatwierdzeniu rezerwacji. 
    od 75% ceny usługi wynajmu płatne gotówką gospodarzom po              
    przyjeździe do kwatery.

2. 50% ceny usługi wynajmu po zatwierdzeniu rezerwacji. 
    50% ceny usługi wynajmu płatne gotówką gospodarzom po przyjeździe     do kwatery.

3. 100% ceny za usługę wynajmu według oferty.

Firma Adriatyka.pl preferuje pierwszą z w/w formę płatności. W nielicznych przypadkach opłata wstępna (zaliczka) może być nieco wyższa niż 25%.

Potwierdzenie rezerwacji:

Po zaksięgowaniu na naszym koncie wpłaty zaliczki (lub całej sumy) wysyłamy Państwu potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z dokumentem ją potwierdzającym (voucher) zawierającym następujące informacje:

- Imię, Nazwisko, adres i numer telefonu usługodawcy
- Liczbę osób / nazwiska gości korzystających z usługi
- Opis opłaconej usługi, termin korzystania z usługi
- Usługi dodatkowe (jeśli takie występują)
- Uwagi dotyczące opłaty klimatycznej
- Wysokość dokonanej wpłaty
- Kwotę pozostałą do zapłaty
- Inne informacje

Nie wystawiamy faktur VAT. Klient otrzymuje rachunek za wynajem od właściciela obiektu po zakwaterowaniu się w kwaterze (po dokonaniu pełnej wpłaty).

Treść pochodzi z serwisu adriatyka.pl